Objectius de la jornada

Ha transcorregut un any des de l'entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL)

Aquesta llei persegueix, entre d'altres objectius, la clarificació de les competències municipals per evitar duplicitats amb les competències d'altres administracions públiques i garantir un control financer i pressupostari més rigorós.

La implementació d'aquesta llei no ha estat gens fàcil, atenent al gran marge interpretatiu que ofereix la pròpia llei i que s'amplia substancialment a l'hora d'aplicar la diferent normativa sectorial i alhora les previsions contingudes a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

Aquesta tasca d'implementació ha recaigut, principalment, en els tècnics municipals i es considera adient realitzar aquesta jornada per posar de manifest les experiències pràctiques de diversos tècnics municipals i valorar les diferents interpretacions legals que es poden defensar sobre l'exercici d'una mateixa competència municipal.

Aquesta jornada pretén ser un espai en el que s'exposi el marc legal vigent i sobre aquesta base es puguin desenvolupar tres taules rodones referides a tres de les competències municipals més rellevants que s'han vist afectades per l'entrada en vigor de la Llei: foment de l'ocupació i promoció econòmica, serveis socials i educació.

L'objectiu de les taules rodones serà propiciar l'intercanvi d'impressions entre els ponents i les persones assistents tenint en compte les experiències i interpretacions que els ponents expliquin per tal de formular unes reflexions al respecte, al finalitzar la jornada i veure si, efectivament, l'aprovació de la Llei 27/2013 ha afectat l'exercici de les competències municipals.

Programa de la jornada:

De 8.45 a 9.15. Recepció d’assistents

9.20. Inauguració de les Jornades. 

Maria Petra Sáiz Antón. Presidenta del CSITAL Barcelona

De 9.30 a 10.30. El règim jurídic de les competències municipals: pròpies, delegades i altres.

Carmen Alonso Higuera, Secretària general de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat

D’10.30 a 11.15.  La clàusula de garantia als convenis i documentació per a l'exercici de competències diferents a les pròpies

Baldomero Rovira López, Interventor general de l'Ajuntament de Reus

d'11.15 a 11.45 Descans

TAULES RODONES

De 11.45 a 12.45  Competències en matèria de forment de l’ocupació i promoció econòmica

 1. Plans locals d'ocupació.
 2. Atorgament de subvencions per part dels ajuntaments

Participants:

 • Juan Manuel Ferrera Izquierdo, secretari general de l'Ajuntament de Cardedeu
 • Santiago Amaro Personat, cap de secció de promoció econòmica i foment de l'ocupació de l'Ajuntament de Castelldefels
 • Baldomero Rovira López, Interventor general de l'Ajuntament de Reus

Moderador: Josep Berdagué i Pujol, secretari general de l'Ajuntament de Canovelles

De 12.45 a 13.45 Competències educatives

 1. Competències als centres educatius municipals (inclou escoles bressol i ensenyaments artístics)
 2. Convenis formalitzats amb la Generalitat de Catalunya per al finançament d'aquests centres

Participants:

 • Carmen Alonso Higuera, Secretària general de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat
 • Daniel Tambo Calvo, Secretari general de l'Ajuntament d'El Prat de Llobregat
 • Teresa Sambola Ferré, cap del servei d'educació de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Moderadora: Aurora Corral García , secretària general de l’Ajuntament de Granollers.

TARDA

De 15.30 a 16.45  Competències en serveis socials.

 1. Prestació de serveis pels ajuntaments (ajuts socials)
 2. Prestació de serveis per part de la Generalitat

Participants:

 • Criseída Ramírez Domínguez, Interventora general de l'Ajuntament de Sitges
 • Felix Salaverría i Palanca, advocat en cap del Departament de Benestar Social i Família
 • Paloma García González, cap de benestar social de l’Ajuntament de Sant Just Desvern

Moderador: Roger Cots Valverde, secretari general de l’Ajuntament de Gavà

De 16.45 a 17.15  Reflexions sobre els efectes de l'entrada en vigor de la LRSAL en l'exercici de competències municipals.

 • Maria Petra Sáiz Antón. Presidenta del CSITAL de Barcelona i Interventora General de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
 • Aurora Corral García, Vicepresidenta del CSITAL de Barcelona i Secretària general de l'Ajuntament de Granollers

PERSONES DESTINÀRIES:

Empleats públics i càrrecs polítics de les diferents administracions públiques catalanes.

Quota d'inscripció: 100 euros per a col·legiats i 175 euros per a no col·legiats.

Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu aquí, mitjançant correu electrònic; informacio@csital.org o al telèfon 93 265 51 61 / 93 265 23 97.

Pagament:

Mitjançant transferència al compte: ES9120130500110500869043, o amb taló nominatiu a favor del Col•legi de Secretaris de Barcelona.(ref.ingrés JP07 i nom de l'assistent)

Data i lloc de realització:

26 de febrer de 2015  a la seu del Col·legi de Registradors de Catalunya ( c/ Joan Miró 19-21 Barcelona)

Tipus d'esdeveniment

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau