La Facultat de Dret d'ESADE ha organitzat, pel proper 3 de febrer d'enguany, una Jornada d'estudi sobre la reforma de la Llei d'Urbanisme. Aquesta llei, com sabeu, amb la denominació de Llei 10/2004, de 24 de desembre, ha estat publicada en el DOGC núm. 4291, de 30 de desembre.
La Jornada, que organitzen conjuntament ESADE amb Pareja & Associats, Advocats, pretén reflexionar sobre l'abast de les novetats significatives que s'introdueixen en la Llei 2/2002, del 14 de març, en aspectes com el règim jurídic del sòl, el foment de la sostenibilitat, les previsions en matèria d'habitatge protegit o la tramitació del planejament urbanístic, tot prestant una atenció especial al règim transitori.
Podeu descarregar el programa detallat de la jornada aquí i la butlleta d'inscripció a la mateixa aquí.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau