Tal i com va anunciar el Ministre de Treball Jesús Caldera en l'acte de clausura de la Conferencia cel.lebrada a Salamanca el propassat dia 13 de maig, el Decret d'integració del secretaris-interventors en el grup A) ha estat publicat al BOE el dissabte dia 28 d'aquest mes ( aquí el podeu descarregar directament aquí ).
Aquesta disposició facilita la integració de tots els llicenciats universitaris en el grup A), d'acord amb els termes de la negociació oberta pel Consell General i el MAP en el darrer any. El Consell de Col.legis de Catalunya, seguint els acords de les Juntes de Govern dels col.legis terriorials catalans, ha mantingut una posició comuna en favor d'aquesta integració de tots els llicenciats que, finalment, s'ha aconseguit en un procès de negociació en el qual hem d'agraïr l'actitud oberta de la Secretaria d'Estat d'Administració Territorial i del Ministre d'Administracions Públiques.
Volem agraïr també als companys i companyes la seva actutid i comprensió durant tot aquest procès, en permetre donar temps per que d'altres companys i companyes puguin ser beneficiaris de la integració i, alhora, s'hagin pogut reconduïr  el termes del concurs-oposició que el decret ara modificat establia. En les properes setmanes l'INAP efectuará la convocatòria prevista en aquesta disposició. De tot això donarem puntual informació.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau