Us informem que en data 16 de juny de 2005 ha sortit publicat en el BOE núm 142 la Resolució de 25 de maig de 2005 de la Direcció General de Cooperació Local donant publicitat a les bases del concurs ordinari i convocatòries específiques per a la provisió de les places i llocs de treballs reservats als Funcionaris d'Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional.
El podeu descarregar directament aquí.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau