Us preguem la màxima publicitat i difusió d'aquesta important convocatòria de plaçes, amb les quals es pretèn resoldre les mancances que avui afecten a un nombre important de plaçes de Catalunya i es posa a l'abast dels procediments ordinaris la seva cobertura minimitzant l'impacte dels sistemes de provissió residual com els interinatges que afecte negativament la nostra professió.
Així doncs, en el Botlletí Oficial de l'Estat del passat dissabte, 15 d'octubre de 2005, s'han publicat les següents i adjuntes òrdres de convocatòria:
Orden APU/3200/2005, de 28 de septiembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, de la Escala de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Aquí podeu descarregar les bases.
Orden APU/3201/2005, de 28 de septiembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a la Subescala de Secretaría-Intervención, de la Escala de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Aquí podeu descarregar les bases.
Orden APU/3202/2005, de 28 de septiembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a la Subescala de Secretaría, categoría de entrada, de la Escala de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Aquí podeu descarregar les bases.
 

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau