Podeu descarregar fent clic aquí, l'esborrany de l'Avantprojecte de la Llei Bàsica de Govern i l'Administració Local, que s'ens ha fet arribar des de la Secretaria de l'Estat de Cooperació Territorial.
Seria important que ens feu arribar el vostre parer al respecte, opinió, suggerències o observacions responent a aquest correu electrònic. Tot abans del 7 de desembre, i així nosaltres centralitzat les vostres opinions les farem arribar al Consell General, que emetrà un informe al respecte abans del 12 de desembre. Podeu fer-nos arribar les esmentades propostes al correu electrònic informacio@csital.org
Les propostes que considereu necessàries, les podeu anar ordenant per número d'artícle, i poden versar tant sobre disposicions concretes, sobre la nostra professió o bé sobre altres temàtiques que aborda el text i que creieu convenient millorar.
No cal dir que les nostres aportacions són importants per exercir una millora a aquesta nova llei i per tant la nostra opinió és important per al govern. No sols des de el punt de vista de la nostra professió, sinó des del punt de vista tècnic i com a professionals especialment qualificats.
Esperant les vostres opinions al respecte.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau