Fonts procedents del INAP, ens informen que el curs selectiu de formació del Concurs d’Integració en el Grup A), tindrà lloc mitjançant el desenvolupament d’un curs selectiu de formació durant un mes, a raó d’un mòdul setmanal sobre un total de quatre. Aquest curs, es seguirà únicament per mitjans telemàtics.

Aquests quatre mòduls, tractaran sobre les quatre temàtiques establertes a l’ordre APU/2181 de 2005 (BOE 8 de juliol de 2005), i entre les que es va escollir una d’elles com a matèria per tal de desenvolupar la primera memòria (Recursos Humans, Contractació, Pressupostos o Urbanisme).

Se’ns ha comunicat també, que estan subjectes a la realització d’aquest curs aquelles persones que estaven excents de presentar la primera memòria, per haver superat les proves de promoció interna. Des de el Consejo General, s’estan duen a terme diferents negociacions amb l’objectiu de estalviar aquest tràmit per a aquests companys, però fins la data d’avui no s’ha pogut estalviar aquest tràmit.

El curs, consistiria en respondre cada setmana a un mòdul (sobre un total de quatre mòduls, quatre setmanes) a un qüestionari tipus test que es penjaria a la pàgina web del INAP. La resposta, s’hauria d’adreçar per correu electrònic exclusivament al INAP.

Oportunament, s’informarà del desenvolupament de les mateixes així com d’altres possibles canvis que es transmeteixin des de l’INAP. En qualsevol cas, cal tenir present que encara no hi ha res tancat, que només estem reflectint informacions purament verbals i que aquest esborrany encara podria patir alguns canvis els quals us anirem informant puntualment.

De la mateixa manera, ens confirmen que les Memòries estan arribant al INAP, i s’estan revisant a bon ritme. En tots els sentits, continuarem insistint per què tot es realitzi el més ràpidament possible.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau