Fent clic aln el següent enllaç (Admesos_Integració.pdf) podeu descarregar-vos la Resolució del 31 de març de 2006 on es declara la relació d'aspirants que han superat la fase de concurs i estableix la adscripció dels alumnes al curs selectiu, per la integració dels funcionaris pertanyents a la subescala de Secretaria-Intervenció, de la escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Cal afegir també, que des de l'INAP indiquen que el curs selectiu s'iniciarà el 24 d'abril de 2006, i es desenvoluparà per mitjans telemàtics. En els propers dies es facilitarà més informació i detalls tècnics per tal de poder seguir el curs.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau