Ferran Termes i Anglès, va ser escollit president de l’ACCID per segona vegada durant la celebració de la II Assemblea General de l’ACCID, el passat dia 13 de juny a la seu de l’IDEC.
La junta de govern està integrada pels següents membres del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local: Petra Sáiz, José Fernando Chicano i Antonio Muñoz.
L’ACCID, és un punt de trobada per a la promoció de les millors pràctiques en la informació financera a través de la recerca, les publicacions, l’intercanvi d’experiències i les sessions de treball. Així com, a la vegada, potencia l’edició de publicacions i la realització d’actes i conferències.
L’Associació va ser fundada en el 2002 a iniciativa del Col·legi d’Economistes de Catalunya, el Col·legi de Censors Jurats de Comptes i el Col·legi de Titulats Mercantils. Posteriorment, s’hi va incorporar el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local.
Actualment compta amb més de 4.450 socis numeraris i 73 socis protectors, entre els quals hi ha universitats, escoles de negoci, firmes d’auditoria i consultoria, associacions, ajuntaments, cambres de comerç i empreses.
El maig de 2007, celebrarà el II Congrés Català de Comptabilitat i Direcció a l’IESE Business School.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau