El passat 26 de gener de 2007 es va publicar al BOE dues resolucions d'interès referents a l'oferta Pública del 2006. La primera publicant el llistat d'admesos i exclosos dels aspirants a places de Secretaria-Intervenció i en segon lloc el llistat dels diferents Tribunals:
Resolució del 4 de gener de 2007, de l'Institut Nacional d'Administració Pública, on es delcara aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a les proves selectives de l'accès a la Subescala de Secretaria-Intervenció de l'Escala de Funcionairs d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, i es determina el lloc, data i hora de celebració del primer exercici. Podeu descarregar-la aquí.
Resolució del 2 de gener de 2007, de l'Institut Nacinoal d'Administració Pública, on es deterina la composició i número de places a proveïr per als diferents Tribunals qualificadors de les proves selectives d'accès a la Subescala de Secretaria-Intervenció de l'escala de Funcionaris d'administració Local amb habilitació de caràcter nacional. Podeu descarregar-la aquí.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau