Us informem que estem treballant per tal de col·laborar amb els diferents grups parlamentaris per tal d'introduir millores en el text de l'actual Disposició Adicional 2ª de l'EBEP (podeu descarregar-les aqui).
Les propostes de millora que hem enviat a tots els grups parlamentaris son les que a continuació us detallem (podeu descarrregar-les aqui).
Estem fent també una serie de reunions amb el MAP per tal de possibilitar un acord al voltant de tres punts sobre els quals el Ministre d'Administracions Públiques Sr. Jordi Sevilla es va comprotmetre a treballar en la reunió que vàrem tenir el passat dia 5 a Madrid :
1) Limitar la lliure designació d'acord amb el règim jurídic actual ;
2) Establir un sistema que permeti que les Ofertes Públiques d'Ocupació quedin assegurades per l'Estat, pel suposit que les OPO aprovades per les CC.AA siguin insuficients o no es convoquin;
3) Deixar la porta oberta per que la futura Llei Bàsica del Govern i l'Administració Local reguli les nostres funcions i, en conseqüencia, es modifiqui ara el text de la disposició derogatoria de l'EBEP en aquest aspecte.
En la linia de treball que estem seguint, es interessant la editorial del diari El Pais d'aquest diumenge dia 11 en la qual reclama una modificació d'aquesta Disposició Adicional segona i urgeix explicitament al govern per reforçar el control intern als Ajuntaments, com a mesura anticorrupció. (Podeu descarregar aquesta editorial des d'aquí)

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau