La Xarxa Local de Tributs de la Diputació de Girona, amb la col·laboració de la Delegació de l'Agència Tributària a Girona i del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Catalunya, s'organitza una jornes jornades amb el títol: "Les contribucions especials, quotes urbanístiques i l'IVA" que tindran lloc els 20 i 22 de març de 2007, de 8.15 a 14.15h a l'Hotel Carelmany (Pl Miquel Santaló, 1) de Girona.
Aquetes jornades estan destinades a aquells professionals que desenvolupen tasques relacionades amb l'assessorament jurídic i amb la comptabilitat de les entitats locals de les comarques gironines.
El creixement de les actuacions urbanístiques en els municipis catalans i el gran ventall d'interrogants que es plantegen als ajuntament sen l'aplicació de l'impost sobre valor afegit (IVA) motiven àmpliament la celebració d'aquestes jornades. Es per això que les sessions sobre "Contribucions especials, quotes urbanístiques i l'IVA" tenen com a objectiu facilitar eines per tal de resoldre algunes qüestions genèriques i altres que poden ser pròpies de dubtes emergents referents a les actuacions urbanístiques i a l'aplicació de l'IVA en el marc de l'administració local.
Podeu descarregar-vos el programa de la jornada aquí. Per més informació podeu adreçar-vos a la web de la Xarxa Local de Tributs www.xalocgirona.cat, mitjançant correu electrònic a la bústia jornades@xalocgirona.cat o al telèfon 872 08 17 91; les places són limitades i el termini d'inscripció finalitza el dia 15 de març.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau