Des de CSITAL conjuntament amb el MAP i la FEMP s'ha treballat per a la elaboració de la "Guia Orientativa para la evaluación de la normativa potencialmente afectada per la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior".
Aquesta guia preten ser un manual de consulta en el moment de la implantació de la directiva de serveis a les Entitats Locals donada la entrada en vigor de la Directiva de Serveis la qual té per objectiu la eliminiació d'aquells obstacles innecessaris i desproporcionats en el moment de la prestació de serveis. Aquesta directiva, permetrà entre d'altres coses la reducció de càrregues administratives així com la major seguretat jurídica als prestataris i la millora en la qualitat dels serveis tant per als consumidors com a les empreses.
Podeu descarregar-vos la guia aquí.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau