El Departament de Governació i Administracions Públiques impulsa la nova Llei de governs locals, com un instrument que ens permeti configurar un sistema de govern local adaptat a les exigències d’una democràcia local avançada, dotada d’una bona administració i capacitada per fer front a reptes importants com ara l’envelliment de la població, la immigració, els canvis econòmics i laborals, la implantació de les noves tecnologies, la universalització de l’estat del benestar, etc.
Prèviament a la redacció de l’Avantprojecte de llei de governs locals, el Departament ha encarregat a la Universitat Rovira i Virgili l’elaboració d’un document de bases que servís com a punt de partida per al diàleg i la posterior redacció del text legal. En l’elaboració del document de bases hi ha participat un equip format per personal docent i per juristes de reconegut prestigi en matèria local.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau