El 3 de novembre es va publicar al BOE, el Real Decreto 1463/2007 de 2 de novembre on s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001 de 12 de desembre d'Estabilitat Presupostària per a les administracions Locals. Podeu descarregar-vos el text íntegre del reglament aquí.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau