Us informem que podeu consultar aquí la resolució del 17 d'octubre, del INAP, on queda establerta la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos dins del Concurs per a la Integració dels Funcionaris que pertanyen a la Subescala de Secretaria-Intervenció de l'Escala de Funcionaris d'administració Local de caràcter Nacional
Així mateix, ja podeu consultar tres llistes:
+ Llista d'admesos
+ Llista d'exempts de presentar memòria
+ Llista d'exclosos
Aquests llistats estan publicats a la pàgina web del INAP (www.inap.map.es/inapnew/caft/pro_sel/integrac/integrac.htm ). A més, us recordem que el termini de presentació de les memòries s'inciarà en el moment que aquests llistes siguin publicades al BOE -aquesta publicació es produirà inminentment-.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau