Amb l’objecte de promoure la investigació i el coneixement del dret local, el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Barcelona va crear el Premi de Dret local Ramon Massaguer i Mir, i va convocar la seva primera edició l’any 2007. Encara que en aquesta primera edició es va tenir que declarar desert el premi, com a conseqüència de la pràcticament inexistent presentació de candidats al guardó, el Col·legi segueix considerant que es tracta d’un projecte de gran interès pel col·lectiu que representa, pel que, mitjançant acord de la seva Junta de Govern ha decidit aprovar la convocatòria de la seva segona edició, ampliant, no obstant, el ventall de persones que hi poden concórrer i aspirar al premi.
Podeu descarregar les bases del concurs aquí.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau