Del mes d'abril de 2009 a gener de 2010 tindran lloc a Madrid set sessions al Fòrum d'actualització Jurídica Local.

El Fòrum d'Actualització Jurídic Local té per objectiu analitzar les qüestions més rellevants i d'actualitat del règim local des d'una perspectiva legal i jurisprudencial i amb aproximació als temes de més abast per a la gestió local.
Les administracions locals tenen, en aquests moments i probablement en els anteriors una problemàtica específica derivada de la seva posició constitucional i de la seva relació bilateral amb l'estat i les comunitats autònomes a la qual s'uneix l'increment de la seva activitat i la seva conformació com administració de referència per a la major part de les activitats socials que tenen al ciutadà com a referència.
L'estudi del règim jurídic a què queda sotmesa l'administració local es troba sobre la base d'una realitat complexa i d'un ordenament específic.
El Fòrum d'Actualització en Règim Local té per objectiu analitzar les qüestions més rellevants i d'actualitat del règim local des d'una perspectiva legal i jurisprudencial i amb aproximació als temes de més abast per a la gestió local.
Podeu consultar el programa detallat al fitxer adjunt.

Informació Fòrums

La informació expressada en aquests fòrums no representa en cap cas l'opinió oficial del Col·legi. 

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau