El propassat divendres 7 de juliol de 2007, el Consell de Ministres ha aprovat el projecte d'Estatut básic de l'empleat públic desprès d'uns mesos intensos de negociacions amb els sindicats, partits polítics i la representació asociativa dels municipis (podeu veure la referència aquí i el document aquí).
En aquesta fase previa de negociació el Consell General de COSITAL ha participat mantenint posicions comunes amb la FEMP pel que fa a la regulació de la nostra professió. Fruit d'això ha estat l'informe d'aquesta Federació a l'esborrany de Projecte de Llei Básica del Govern i l'Administració Local (veure aquí).
En les darreres setmanes, el MAP ha optat per introduir la regulació de la professió en l' Estatut Bàsic de l'empleat públic, amb la Disposició Adicional 2ª, configurant-la ara com a Funcionaris autonòmics amb habilitació de carácter estatal . Amb aquesta regulació, el Govern transfereix a les Comunitats Autònomes en seguit de competències relatives a l'actual habilitació nacional
La posició mantinguda pel Consell General de COSITAL sobre aquesta regulació es la manifestada al MAP, als sindicats i a la FEMP a finals del mes de maig (veure aquí).
Ara comença un llarg procès de tramitació parlamentaria en el qual hem d'intentar facilitar la millora d'aquest text. Per això la teva col.laboració és molt necessària i per això et preguem que ens facis arribar les propostes d'esmena que consideris convenient. Si voleu fer-nos arribar alguna idea, suggeriment o proposta al respecte podeu fer-ho omplint el formulari que trobareu aquí.
 

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau