S'han publicat les Esmenes a l'Avant-projecte de Llei de Capitalitat i Règim Especial de Madrid, formulades per els diferents grups polítics (PSOE, IU, PP i Grup Mixte).
Les Esmenes a l'esmentat avant-projecte, formulades per els diferents grups polítics han sigut publicades al Butlletí Ofical del Congrès dels Diputats. Les podeu consultar
aquí
.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau