Us informem que al BOE d'avui divendres 15 de maig s'ha publicat el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, on es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre de Contractes del Sector Públic.
Podeu descarregar aquest RD aquí.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau