Assemblea CSITAL Barcelona 2005. Vic. 

«Els secretaris, interventors i tresorers d’administració local davant la reforma del govern I de l’administració local. L’any 2005 ha obert un procés força rellevant per l’arquitectura territorial de l’Estat. Un procés complex i encoratjador alhora obert desprès d’un període de desenvolupament i modernització de pobles i ciutats com mai ha experimentat el nostre país, que constitueix desprès de 25 anys de democràcia local, el principal baluard dels nostres governs locals per afrontar els reptes de futur. La prioritat política i constitucional de la construcció de l’Estat autonòmic pot i deu ser atesa situant els municipis en una posició vertebral de la distribució territorial del poder polític i projectant-la de manera adequada a les noves necessitats i els nous reptes.

Ho tornem a dir: és hora dels governs locals i tenim una excel·lent oportunitat per a resoldre les dues grans assignatures pendents, el finançament local i el marc competencial fort i estable. Ara els nostres municipis i ciutats requereixen d’instruments que capacitin de manera efectiva el govern i l’administració local en un entorn de complexitat i d’intermediació, més enllà de la simple administració de serveis. Per això calen nous elements i instruments a l’abast dels governs locals, per una nova manera de governar els municipis i ciutats, alguns d’ells, s’obren en força.

La participació ciutadana, com a element de millora de la democràcia local representativa per vertebrar millor l’aprofitament del que avui denominem capital social, l’intermediació com a exponent més elevat del significat del govern per a tots, que es preocupa per a tots i que és capaç de posar en comú interessos divergents, la transparència com a valor afegit de les organitzacions públiques, les societat de la informació i del coneixement que afecta a l’educació, a la cultura, a la producció són, entre d’altres, prioritats de l’agenda local que el procés de reforma haurà d’atendre.

Doncs, bé, La reforma del govern i l’administració local empresa pel Ministeri d’Administracions Públiques, en un context de reforma dels estatuts d’autonomia de diverses comunitats autònomes, entre les quals destaquen l’Estatut de Catalunya, és un excel·lent oportunitat per assolir un gran acord que resituï el paper de l’administració central de l’Estat, l’administració autonomia i l’administració local, en la clau de l’article 137 de la Constitució. Aquest compromís ha d’assegurar que els governs locals exerceixen les seves competències dins d’un marc respectuós amb el principi constitucional d’autonomia local adequat a les noves necessitats, equilibrat i estable.

Els secretaris, interventors i tresorers d’administració local de Barcelona volem una reforma del govern i l’administració local que sigui suficient aquest compromís, més enllà de la denominació de l’instrument jurídic, sigui una llei principal o bàsica. La futura llei del govern i administració local que ara es troba en fase d’esborrany i de projecte ha de ser una llei suficient al paper vertebral que signa els municipis l’article 137 de la Constitució i l’administració central de l’Estat i les comunitats autònomes deuen comprometre’s que així sigui. El diàleg i l’entesa són, ara més que mai, valors que ens han de permetre definir amb comoditat per a tots un nou espai pels governs locals. Entenem que el projecte d’Estatut de Catalunya, que a tall d’exemple ha configurat les assumpcions públiques necessàries a tots els ens locals com una competència compartida entre l’Estat i la Generalitat, d’acord amb els objectius i principis fixats per les Corts Generals ho permet.

Els secretaris, interventors i tresorers d’administració local tenim un compromís que oferim a les comunitats locals, a les institucions d’autogovern de Catalunya, i a la ciutadania per millorar la nostra capacitat professional, implicar més, encara, la nostra responsabilitat com a professionals per l’assoliment de nous reptes del govern local i ajudar a encertar a les reformes.

Des d’aquest compromís i amb aquesta responsabilitat contribuirem a millorar l’espai directiu de les nostres organitzacions locals, des dels valors públics de neutralitat, legalitat, eficàcia i eficiència que integren l’exercici de la nostra professió.» 

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació