En el BOE del dia 27 d'abril de 2009, s'ha publicat la resolució del 24 de març de 2009, de la Dirección General de Cooperación Local, amb la correcció d'erros de la resolució del 27 de febrer de 2009, on es resolia el concurs unitari per la provisió de llocs de treball reservats als funcionaris amb habilitació de caràcter estatal.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau