S'ha publicat al BOE del 23 de novembre de 2006, la resolució de 31 d'octubre de 2006, de la Direcció General de Cooperació Local, per on es convoca el Concurs Unitàri per la provisió de llocs de treballs reservats a funcionaris d'administració Local amb habilitació de caràcter nacional. El podeu descarregar directament d'aquí en format pdf.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau