S'ha publicat al DOGC número 5.249 la resolució de 13 d'octubre per la qual es dóna publicitat a les convocatòries de concurs ordinari de Catalunya de trasllats per a la provisió de llocs de treball reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal vacants a les entitats locals.
Podeu descarregar-vos la resolució a: https://www.gencat.net/eadop/imatges/5249/08298083.pdf

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau