D’acord amb el que disposa l’article 34 dels Estatuts col·legials, el 10 de juny de 2014, s’ha celebrat la sessió extraordinària de pressa de possessió dels  càrrecs electes de la Junta de Govern del CSITAL de Barcelona pel període 2014-2018, una vegada proclamada la candidatura conjunta, per a totes les subescales i categories encapçalada per Maria Petra Sáiz Antón. En la mateixa sessió també s’ha procedit a la designació dels delegats comarcals i dels delegats especials.

La candidatura ha estat recolzada per les signatures de 154 col·legiats, el que representa un 61,85% dels col·legiats actius.   

JUNTA DE GOVEN DEL CSITAL DE BARCELONA 2014

Presidenta

Maria Petra Sáiz Antón

Vicepresidenta

Aurora Corral Garcia

Secretari

Josep Berdague Pujol

Vicesecretaria

Rebeca Just Cobos

Interventora

Pilar Tena Casabón

Tresorer

Antoni Calpe Jordá

Vocal

Joan Lluis Obiols Suari

Vocal

Isidre Martí Sardá

Vocal

Jordi Villacrosa Fábregas

Vocal

Joaquim Rosell López

Vocal

Jaume Manau Terres

 

DELEGATS COMARCALS

Anoia

Georgina Roca Modolell

Baix Llobregat

Marcel·li Pons  Duat

Bages

Mariona Ribera Esparbé

Berguedà

Susana Espelt Piqué

Garraf

Criseida Ramírez Domínguez

Barcelonès

Aurelio Corella Colas

Maresme

Gustau Roca Priante

Osona

Joan Costa Rosell

Vallès Occidental

Lidia Aguilar Fabregat

Vallès Oriental

Francesc Aragón Sánchez

Penedès

Victoria Ripollès Duch

 

DELEGATS ESPECIALS

Administració Oberta de Catalunya i CNAATD

Roger Cots Vallverde

Representants Consell Col·legis Catalunya

Juan Ignacio Soto Valle

Alfons Carles Diaz Rodriguez

Responsable Pla de Pensions

Joan Ramón Sagalés

Delegat per assumptes comarcals

Miquel Salmeron i Castro

Coordinador Comissió Comptabilitat Pública ACCID

Aurelio Corella Colás

 

 

 

 

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau