MUSSAT (Mútua de Seguros a Prima Fija), ofereix a tots els col·legiats una assegurança que estableix una garantia de responsabilitat civil professional de fins a 600.000 € per sinistre i any i inclou un sublímite de 30.000 € per danys a expedients i documents, amb una única franquícia de 300 € per sinistre. 

Es tracta d'una assegurança especialment dissenyat per al col lectiu de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local, creat per mitjà del conveni subscrit el 2005 entre CSITAL i MUSSAT. 

Aquesta assegurança té un avantatge afegit, ja que permet beneficiar-se dels serveis inclosos al Club MUSAAT, una iniciativa de la Mútua per la qual es podran gaudir d'una sèrie d'avantatges i descomptes pensats específicament per a la vida personal i professional de l'assegurat, enfocades a quatre àrees diferents: avantatges per a la salut, automòbil, viatges i altres serveis. 

MUSAAT, Mútua de Seguros a Prima Fija, és una empresa líder en assegurament de responsabilitat civil. Creada el 1983 per donar resposta a les necessitats asseguradores del col lectiu d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics, la Mútua ha anat oferint aquest producte a altres professionals i col lectius que s'han beneficiat així de la seva experiència en aquest ram. En l'actualitat, amb més de 20 anys de trajectòria cobrint els riscos professionals, MUSAAT ofereix la seva assegurança de responsabilitat civil a empreses promotores i constructores, advocats, procuradors, economistes. professions tècniques de construcció, enginyers, metges, laboratoris d'assaigs de materials per a la construcció, consellers i alts càrrecs, entre d'altres.

Adjunt Mida
200904_Butlleta_Mussat.doc 4.43 KB

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau