El 13 d'abril es va publicar al BOE la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic un cop va ser aprovada definitivament per el Congrès dels Diputats el pasat dia 29 de març. Aquest estatut entrarà en vigor en el termini d'un mes a partir de la seva publicació al BOE. El podeu descarregar aquí.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau