Finalment el 29 de març de 2007, es va aprovar pel Congrès l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. El text recull en la seva versió final la regulació de la nostra professió tal i com va aprovar-se al Senat (Disposició Adicional Segona i Disposició Transitoria Septima). Podeu veure el document aquí.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau