El 02 de gener de 2006 es vàren publicar al BOE les resolucions definitives amb lel llistat d'admesos i exclossos, la composició dels tribunals i dates i lloc de realització del primer exercici en els procediments selectius corresponents a la Oferta d'Ocupació Pública de 2005. Les resolucions literals són les següents (fent clic a cadascuna d'elles podreu descarregar el fitxer .pdf amb la informació detallada:

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2005, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se aprueban las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos, y por la que se determina el número y composición de los Tribunales calificadores en las pruebas selectivas de acceso a la Subescala de Intervención-Tesorería , categoría de entrada de la Escala de Funcionarios de Administracion Local con habilitación de carácter nacional.
RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2005, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se aprueban las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos, y por la que se determina el número y composición de los Tribunales calificadores en las pruebas selectivas de acceso a la Subescala de Secretaria , categoría de entrada de la Escala de Funcionarios de Administracion Local con habilitación de carácter nacional.
RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2005, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se aprueban las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos, y por la que se determina el número y composición de los Tribunales calificadores en las pruebas selectivas de acceso a la Subescala de Secretaria-Intervención , de la Escala de Funcionarios de Administracion Local con habilitación de carácter nacional.
 

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau