Publicades les resolucions per les quals es distribueix el Fons de Cooperació Local de Catalunya de l'any 2018

En el DOGC de 7 de maig de 2018 núm. 7613 s'han publicat  les següents Resolucions relatives a la distribució als ens locals de Catalunya  de la participació en els ingressos de la Generalitat integrats en el Fons de Cooperació local de Catalunya de l’any 2018.

Guia bàsica per a l'exercici de la fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics de les entitats del sector públic local

La Diputació de Girona, recull l’adaptació a l’àmbit local dels extrems addicionals previstos per a l’Estat en l’Acord del Consell de Ministres actualment vigent amb l’objecte de clarificar l’exercici del control a les entitats locals, incidint en la metodologia de treball i la seva homogeneïtzació.

Manual ACM i FMC sobre Reglament del Parlament Europeu relatiu a la protecció de les persones físiques

Les entitats municipalistes (FMC i ACM) hem presentat un Manual, amb el que pretenen ajudar als operadors dels governs locals, tant polítics com empleats públics, com també a la ciutadania que es relaciona amb aquest nivell de govern, sobre quin és l'abast i quins seran els efectes aplicatius a partir del 25 de maig de 2018 del Reglament del Parlament Europeu relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau