EL MAP PREPARA LA MODIFICACIÓ DEL RD 834/2003 PER A MILLORAR LA INTEGRACIÓ DE LA SUBESCAL DE SECRETÀRIA-INTERVENCIÓ EN EL GRUP A)

Com a resultat de les negociacions obertes entre la nostra organització col·legial i el MAP, s'anuncia la imminent modificació del RD 834/2003, pel que fa a la integració de la subescala de Secretaria-Intervenció. La modificació que prepara el MAP, introdueix com a propostes de millora:
1ª. La integració dels membres del col·lectiu que estiguin en possessió del títol de llicenciat universitari, sense distinció. Amb això, s'amplia en més de 350 el nombre total de beneficiaris del procés d'integració.

Visit of Mr. Juan Ignacio Soto Valle - President for UDITE (Union des Dirigeants Territoriaux de l'Europe) to Malta - February, 2004.

Mr. Juan Ignacio Soto Valle  - President UDITE (Union des Dirigeants Territoriaux de l'Europe) on his official visit to Malta last week stated that based on research by UDITE, compared to other members of the European Union, the profession of the Executive Secretary in Malta was in need of support and assistance by UDITE.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau