Publicació de l'annex 1 d'actualització de principi de prudència financera

En el BOE de 3 de febrer de 2018 s'ha publicat la Resolució de 2 de febrer de 2018, de la Direcció general del Tresor, per la qual s'actualitza l'annex 1 inclòs en la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Aprovat el Pla Anual normatiu de l'Administració General de l'Estat

El 7 de desembre de 2017 El Consell de Ministres va aprovar el Pla Normatiu de l'Administració General de l'Estat per l'any 2018, en compliment del que disposa  la Llei 40/2015, d'1 d'octubre i el Real Decret de 24 de març i el Reial decret  286/2017, de 24 de març de 2017.  

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau