El 27 de juliol finalitza el termini per formalitzar les operacions d'endeutament municipals

 Les entitats locals que vulguin acollir-se a les mesures extraordinàries en matèria d'endeutament per facilitar el sanejament dels deutes pendents de pagament amb empreses i autònoms, tenen de termini fins al 27 de juliol de 2009, segons estableix l'article 4 del RD Llei 5 / 2009, de 24 d'abril, i l'apartat 3 de la Resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda, publicada el 13 de maig al BOE. 

Publicada la relació d'admesos en les proves de Secretaria - Intervenció

S'ha publicat al DOGC d'avui la resolució GAP/2005/2009, de 8 de juliol, per la qual s'aprova la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, corresponent a les proves selectives d'accés a la subescala de secretaria intervenció de l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal (núm. de registre de la convocatòria 168), es determina la composició del tribunal qualificador i s'assenyala el lloc, la data i l'hora de començament de la primera prova. 
Podeu descarregar-vos la resolució en format pdf aquí.

Admesos i exclosos proves secretaria

S'ha publicat al DOGC d'avui la resolució GAP/2006/2009, de 8 de juliol, per la qual s'aprova la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos corresponent a les proves selectives d'accés a la subescala de secretaria, categoria d'entrada, de l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal (núm. de registre de la convocatòria 169), es determina la composició del tribunal qualificador i s'assenyalen el lloc, la data i l'hora de començament de la primera prova. 
Podeu descarregar-vos la resolució en format pdf aquí.

Admesos i exclosos proves intervenció tresoreria

S'ha publicat al DOGC d'avui la RESOLUCIÓ GAP/2007/2009, de 8 de juliol, per la qual s'aprova la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, corresponent a les proves selectives d'accés a la subescala d'intervenció tresoreria, categoria d'entrada, de l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal (núm. de registre de la convocatòria 170), es determina la composició del tribunal qualificador i s'assenyala el lloc, la data i l'hora de començament de la primera prova.
Podeu descarregar-vos la resolució en format pdf aquí. 

Convocatòria V Premis CATCert de Signatura Electrònica

L’Agència Catalana de Certificació, un any més, conscient de la importància d’incentivar i difondre la signatura electrònica per assolir una veritable e-societat de confiança, convoca la cinquena edició dels Premis CATCert, premis que reconeixen l’esforç i l’excel·lència de les organitzacions en l’impuls i foment de l’ús de la signatura electrònica.

XXXII Curs sobre la Unió Europea

La Secretaria per a la Unió Europea, conjuntament amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, i en col·laboració amb el Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, organitza el XXXII Curs sobre la UE amb la voluntat d’oferir una formació especialitzada d’alt nivell sobre el funcionament de la Unió i les oportunitats i els reptes de futur que presenta per als seus ciutadans.

El president del Govern obrirà al juliol la discussió sobre el finançament dels ajuntaments.

Encara no s'ha tancat la «caixa dels trons» del finançament autonòmic i el Govern central ja està disposat a veure amb una altra de no menor calibre: el finançament dels ajuntaments, la major part d'ells sumits en números vermells. Tots els partits polítics coincideixen en que s'ha de reformar l'actual marc financer dels ajuntaments per dotar de més recursos. El que no està tan clar és cap a on ha d'anar aquest model i quants diners hauran de donar a les corporacions locals les administracions superiors: l'Estat, però també els governs autonòmics.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau