Convocatoria del concurs unitari

S'ha publicat al BOE la resolució de 30 de octubre de 2009, de la Dirección General de Cooperación Local, per la qual es convoca concurs unitari per a la provisió de llocs de treballs per a Funcionaris d'Habilitació Nacional, (publicat al BOE número 283, de 24 de novembre de 2009).  
Podeu descarregar-vos la resolució al següent enllaç: www.boe.es/boe/dias/2009/11/24/pdfs/BOE-A-2009-18748.pdf

FEOSL 2010

El Delegat del Govern a Catalunya, Joan Rangel, el president de l’ACM, Salvador Esteve, i el de l’FMC, Manuel Bustos, han presentat la Jornada Informativa sobre el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local adreçada a alcaldes i responsables municipals amb l’objectiu d’oferir a les corporacions locals tota la informació relativa a quest Fons, l’import del qual disponible a Catalunya és de 796.1110.993 euros (585.557.761 a Barcelona; 79.119.883 a Girona; 46.147.999 a Lleida; i 85.285.350 a Tarragona).

Signat un conveni de col·laboració entre l’FMC, l’ACM i Endesa per a facilitar la implementació del procés de liberalització als ajuntaments

Aquest conveni neix com a conseqüència del procés de liberalització del sector elèctric, sobretot a partir de l’entrada en vigor del RD 485/2009, de 3 d’abril, amb la desaparició de l’anomenada tarifa d’últim recurs i l’obligació per als ajuntaments de contractar el subministrament elèctric en el mercat lliure.

EAPC Premi CATCert a la millor iniciativa de signatura electrònica de la Generalitat de Catalunya

 En el marc de les Sisenes Jornades de Signatura Electrònica, organitzades per l'Agència Catalana de Certificació, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya ha rebut el Premi CATCert a la millor iniciativa de signatura electrònica de la Generalitat de Catalunya pel programa GEXAM, eina de gestió d'exàmens per a l’Administració local i l'Administració de la Generalitat. El conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, va lliurar el premi al director de l'Escola, Carles Ramió, i a Magda Castro, cap del Servei de Formació i Selecció per a l'Administració Local.

Jornades Municipi, Urbanisme i Habitatge. 1 , 2 i 3 de març de 2010

Jornades Urbanisme

Dins del Pla de formació per al 2009, adreçat a tot el personal de l’administració local i autonòmica, el Col•legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Barcelona organitza unes Jornades d’àmbit autonòmic sota el títol “Municipi, Urbanisme i Habitatge”.

Tindrà lloc el 1, 2 i 3 de març de 2010.CANVI D'UBICACIÓ!!!

Hotel NH Calderón (Rbla Catalunya 26)
   

FEIL 2009

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial Decret-Llei que crea el Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local dotat amb 5.000 milions d'euros. Els ajuntaments, en relació a la seva població, disposaran d'unes quantitats màximes per a presentar els seus projectes exclusivament per via electrònica, a través d'www.mpt.es.

En el termini d'una setmana, el secretari d'Estat de Cooperació Territorial dictarà una resolució, que establirà el model de presentació de sol i les condicions per a la tramitació dels projectes.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau