Publicada la convocatòria de 250 places d'accés lliure i 200 places de promoció interna de diferents escales de FHN

En el BOE de 8 de juliol de 2017 s’ha publicat el Reial Decret 702/2017, de 7 de juliol, pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació pública per l’any 2017, que en l’annex III preveu la convocatòria de 250 places d’accés lliure i 200 places de promoció interna per les diferents escales de funcionaris d’habilitació de caràcter nacional, d’acord amb el detall que s’adjunta.

Aprovats els objectius de l'estabilitat pressupostària i deute públic 2018-2020 i el sostre de despesa pel 2018

Us remetem la Nota de premsa publicada per Ministerio de Hacienda y Función Pública i informació addicional  sobre l’acord del Consejo de Ministros de 3 de juliol de 2017  en el qual es varen aprovar els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute pel període 2018-2020, així com el sostre de despesa de l’Estat per l’exercici 2018, desprès de la reunió del  Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrat el 29 de juliol.  Aquests objectius es remetran al Congrés i al Sena

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau