Reunió comarcal del Vallès Oriental

El passat dia 15 de juliol es va portar a terme una reunió dels col·legiats de la comarca del Vallès Oriental, amb una assistència d’una quinzena de companys i companyes, a les dependències de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.

En aquesta sessió es va revisar la darrera sentència sobre la Llei de Racionalització, corresponent al recurs d’Andalusia, una sentència del Suprem sobre la possibilitat de defensar de l’honor dels ajuntaments i es va realitzar un comentari sobre el Decret Llei aprovat pel Govern i dos dies abans de la sessió recolzat pel Parlament, sobre contractació administrativa per adaptar la normativa a les directives comunitàries.

Jornada Localret: dimecres 13 de juliol sobre Jornada sobre la tributació dels operadors de telecomunicacions. La taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic pels operadors de telefonia mòbil.

localret_RGBEl Consorci Localret organitza la  Jornada sobre la tributació dels operadors de telecomunicacions. La taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic pels operadors de telefonia mòbil,  que tindrà lloc el pròxim dimecres, 13 de juliol a l’Auditori de Barcelona Activa, c/Llacuna, 162-164, Barcelona.

L'objectiu de la jornada és ajudar a aclarir en quina situació, a la llum de la jurisprudència recent, es troben les taxes municipals sobre les instal·lacions en el domini públic i, en concret, aquelles que graven els operadors de comunicacions electròniques, amb especial referència a la telefonia mòbil.

Trobada comarcal del Bages i Berguedà 1 de juliol

El passat divendres 1 de juliol es va fer una trobada de les comarques del Bages i Berguedà. Es va organitzar per part de la secretària del Consell Comarcal de Bages, Llum Bruno, amb la col·laboració de la delegada de la comarca del Bages Mariona Ribera. 

Primerament hi va haver la recepció dels col·legiats per part del President del Consell, el Sr. Agustí Comas. Acte seguit es va tractar el tema de les aportacions als grups política municipals, justificació i fiscalització de les mateixes. Va haver-hi un debat respecte dels diferents punts de vista i es van comentar alguns temes que afecten al col·lectiu.

Nova sentència del Tribunal Constitucional estimant parcialment el recurs de la Junta d'Andalusia contra l'LRSAL

El Ple del Tribunal Constitucional va estimar parcialment, el proppassat 9 de juny, amb un vot particular, el recurs d’inconstitucionalitat interposat per la Junta d’Andalusia contra l'LRSAL i ha declarat contrari al principi democràtic la previsió de la llei impugnada que, en determinades circumstàncies, permetia atribuir a la Junta de Govern Local, en lloc de al Ple, la pressa de decisions sobre assumptes rellevants per a la vida municipal com són el pressupostos, els plans econòmics-financers, els de reequilibri i d’ajust o els plans de sanejament, entre d’altres, que són pròpies d’aquest. D’altra banda, la sentència avala la possibilitat de que el legislador estatal reguli la participació de les diputacions provincials en la prestació del serveis municipals.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau