Validació pel Ple del Parlament de Catalunya del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig de mesures urgents en matèria de contractació pública

En el DOGC de 21 de juliol s'ha publicat Validació pel Ple del Parlament de Catalunya del Decret llei 3/2016, del 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública

En la sessió de 13 de juliol de 2016 el Ple del Parlament de Catalunya ha aprovat la validació del Decret llei de mesures urgents en matèria de contractació pública, així com la seva tramitació com a projecte de llei.

Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en relació amb la subcontractació.

Resultado de imagen de TJUEEn data 14 de juliol de 2016 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha emès aquesta Sentència, la qual té per objecte una petició de decisió prejudicial plantejada relativa a si l'article 25 de la Directiva 2004/18, relatiu a la subcontractació, s'oposa a què un poder adjudicador pugui exigir, mitjançant una clàusula del plec de condicions d'un contracte, que el futur adjudicatari executi amb els seus propis recursos un determinat percentatge del contracte; així com, en cas que la resposta sigui afirmativa, si l'esmentada infracció en un contracte finançat amb ajut de la Unió Europea fa necessari aplicar una correcció financera d'acord amb l'article 98 del Reglament (CE) núm. 1083/2006 pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió.

Documentació de la Jornada Localret sobre la tributació dels operadors de telecomunicacions.

L'Auditori de Barcelona Activa es va omplir amb la jornada de Localret sobre tributació localEl passat 13 de juliol el Consorci Localret organitzà la  Jornada sobre la tributació dels operadors de telecomunicacions. La taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic pels operadors de telefonia mòbil. A través del següent

Reunió comarcal del Vallès Oriental

El passat dia 15 de juliol es va portar a terme una reunió dels col·legiats de la comarca del Vallès Oriental, amb una assistència d’una quinzena de companys i companyes, a les dependències de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.

En aquesta sessió es va revisar la darrera sentència sobre la Llei de Racionalització, corresponent al recurs d’Andalusia, una sentència del Suprem sobre la possibilitat de defensar de l’honor dels ajuntaments i es va realitzar un comentari sobre el Decret Llei aprovat pel Govern i dos dies abans de la sessió recolzat pel Parlament, sobre contractació administrativa per adaptar la normativa a les directives comunitàries.

Jornada Localret: dimecres 13 de juliol sobre Jornada sobre la tributació dels operadors de telecomunicacions. La taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic pels operadors de telefonia mòbil.

localret_RGBEl Consorci Localret organitza la  Jornada sobre la tributació dels operadors de telecomunicacions. La taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic pels operadors de telefonia mòbil,  que tindrà lloc el pròxim dimecres, 13 de juliol a l’Auditori de Barcelona Activa, c/Llacuna, 162-164, Barcelona.

L'objectiu de la jornada és ajudar a aclarir en quina situació, a la llum de la jurisprudència recent, es troben les taxes municipals sobre les instal·lacions en el domini públic i, en concret, aquelles que graven els operadors de comunicacions electròniques, amb especial referència a la telefonia mòbil.

Trobada comarcal del Bages i Berguedà 1 de juliol

El passat divendres 1 de juliol es va fer una trobada de les comarques del Bages i Berguedà. Es va organitzar per part de la secretària del Consell Comarcal de Bages, Llum Bruno, amb la col·laboració de la delegada de la comarca del Bages Mariona Ribera. 

Primerament hi va haver la recepció dels col·legiats per part del President del Consell, el Sr. Agustí Comas. Acte seguit es va tractar el tema de les aportacions als grups política municipals, justificació i fiscalització de les mateixes. Va haver-hi un debat respecte dels diferents punts de vista i es van comentar alguns temes que afecten al col·lectiu.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau