Bases reguladores per a la concessió de subvencions Fons d'habitatge de lloguer

En el DOGC de 10 d'octubre s'ha publicat la RESOLUCIÓ GAH/2260/2016, de 5 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a les entitats que integren l'Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d'habitatge de lloguer destinat a polítiques socials, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2016.

Trobada comarcal del Maresme. 6 d'octubre.

El dijous 6 d’octubre va tenir lloc a Pineda de Mar, i amb una elevada assistència de col·legiats, la primera trobada dels companys del Maresme amb el nou format de reunions acordat en la reunió del dia 9 de juny de 2016 del Masnou. 

La trobada va començar a l’Ajuntament de Pineda de Mar on el secretari i l’informàtic d’aquest ajuntament, Emili Tapias i Ignasi Fernández, ens van explicar la seva experiència amb la videoacta i vàrem poder fer una prova “in situ” per aprendre’n el seu funcionament i avantatges.

Després la secretària de l’Ajuntament de Cabrils i vicesecretària del CSITAL, Rebeca Just, ens va explicar el Protocol d'actuació del CSITAL davant d’actuacions que suposin la presumpta comissió d’un delicte que afecti als drets dels col·legiats així com el Protocol d’actuació per part del CSITAL davant d’actuacions que suposin un incompliment de les obligacions dels col·legiats o atemptin contra els seus drets, tal i com es va demanar a la darrera reunió del mes de juny.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau