DARRERES PLACES. Jornada de contractació local impacte del Decret Llei 3/2016 de 31 de maig de mesures urgents en matèria de contractació Pública

LLOC: Auditori de Barcelona Activa (Carrer de la Llacuna, 162 -164, 08018 Barcelona)

DATA :  25 de novembre de 2016.

OBJECTIU: Analitzar l'impacte del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública

DESTINATARIS:  A càrrecs electes locals, gestors i directius públics, personal de les corporacions locals i especialment a FHCN.  Concessionaris i contractistes de l’administració pública en general, advocats i consultors de serveis públics.

EL MINHAP REVISA A FAVOR DELS AJUNTAMENTS LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LA PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ESTAT DE L’EXERICICI 2014.

Com sou coneixedors diversos ajuntaments varen  presentar requeriment previ al recurs contenciós administratiu davant de la Secretari General de Coordinació Autonòmica i Local del MINHAP, contra la Resolució  per la qual s’aprovava la liquidació definitiva de la PTE de l’exercici 2014  argumentant  un error en el càlcul de l’ITE de 2014, atès que s’havia deduït de l’Impost especial  d’Hidrocarburs la devolució d’ingressos de l’Impost estatal sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs (IVMDH) cedit a les Comunitats Autònomes,  conegut col·loquialment  com a  “cènt

Assistència de la delegació del CSITAL Catalunya al 76è Congrés anual del SNDGCT

Una delegació del Consell de CSITAL de Catalunya  va assistir els dies  14 i 15 d'octubre al 76è Congrés anual del SNDGCT, Syndicat National des Directeurs Généraux  des Collectivités Territoriales, que és organització professional homologa a la nostra que agrupa a uns 4000 membres que treballen a les entitats locals franceses.

En el decurs de Congrés es van dur a terme diversos tallers i taules rodones  en els quals es debateren temes d'interès relacionats amb la gestió dels serveis públics i la reorganització territorial.

Així mateix es va presentar l'estudi "Estatus, competències i responsabilitats dels dirigents territorials a Europa" 

Jornada sobre procediment administratiu electrònic. Vic, 14 d'octubre de 2016

El Consell Comarcal d’Osona conjuntament amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Barcelona (CSITAL) van organitzar el passat 14 d'octubre una Jornada sobre El procediment administratiu electrònic: reptes i dificultats. Una setantena de persones van participar el divendres passat dia 14 d’octubre a l’Auditori de la Fundació Antiga Caixa Manlleu de Vic.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau