Aprovat el RDL 3/2016, que actualitza els valors cadastrals per l'any 2017

El Reial Decret Llei 3/2016, de 2 de  desembre  (BOE 3/12/2016) ha modificat entre d'altres normes tributàries, l'article 32.2 del Text refós de la Llei de Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, fixant els coeficients d'actualització per l'exercici 2017, d'acord amb la taula següent  . 

Aquests coeficients s'aplicaran als municipis relacionats en  l'Ordre HAP/1553/2016, de 29 de setembre, que establia la relació de municipis als quals els hi serien  d'aplicació els coeficients d'actualització dels valors cadastrals establerts per la Llei de pressupostos generals  de l'Estat per l'any 2017. 

CCJC Dia de l'Auditor 1 de desembre de 2016

El CSITAL Catalunya va poder assistir a la edició d'enguany del dia de l'Auditor organitzar pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, l'acte que va tenir lloc l' 1 de desembre a les instal·lacions del Futbol Club Barcelona. Va comptar  amb la intervenció de diferents autoritats i la conferència  sobre  "85 anys d'história econòmica del País i del CCJCC" del Catedràtic Jordi Maluqueri.

Jornada sobre remunicipalització, reptes i oportunitats. Resum de la Jornada

L'1 de desembre va tenir lloc la Jornada sobre remunicipalització, reptes i oportunitats organitzada per l'Ajuntament de Barcelona en col·laboració del Consell SITAL de Catalunya i la FMC, l'acte va versar sobre els diferents aspectes a tenir en compte en la remunicipalització de serveis.

El Consell de Ministres aprova dos projectes de llei sobre contractació pública

El Consell de Ministres celebrat el passat 25 de novembre de 2016 va aprovar la remissió a les Corts Generals dels dos Projectes de Llei mitjançant els quals s'han de transposar a l'ordenament espanyol les tres directives comunitàries sobre contractació pública aprovades per la Unió Europea el febrer de 2014. El primer dels projectes de llei regula la contractació del sector públic en general, mentre que el segon ho fa amb les especialitats en matèria de contractació en els sectors concrets.

Jornada de contractació local impacte del Decret Llei 3/2016 de 31 de maig de mesures urgents en matèria de contractació Pública

El CSITAL de Barcelona ha organitzat el 25 de novembre la Jornada de contractació local impacte del Decret Llei 3/2016 de 31 de maig de mesures urgents en matèria de contractació Pública.

Èxit de participació en l'Assemblea CSITAL Barcelona 2016

Amb una  assistència de més de 140 persones la l'Assemblea general ordinària del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Barcelona de l’exercici  2016, celebrada  divendres 18 de novembre de 2016  en l'Auditori de la Plana de l'Om de Manresa, ha estat novament un èxit de  participació.

Versió en castellà.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau