OAC. Jornada sobre conflictes d'interès.

Conflicte d'interès és tota situació de risc en què l'interès particular d'una persona podria interferir en l'exercici adient del seu discerniment professional en nom d'una altre, que, legítimament, confia en aquell judici.  En determinaddes situacions, les circumstàncies particulars dels servidors públics esdevenen interessos particulars que podríen influir indegudament en el seu deure professional. Per això, els conflictes d'interès són un dels riscos de corrupció més habituals i transversals a totes les funcions públiques. 

El règim de tutela financera dels ens locals a l'exercici 2017

El 31 de gener la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, ha publicat en la seva página web la Nota Informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 2017.

Podeu consultar-la a l’enllaç o en el document PDF aquí.

Publicat el Decret Llei 1/2017, PEL QUAL ES CREA I REGULA EL REGISTRE DE GRUPS D’INTERÈS DE CATALUNYA

PUBLICAT EL DECRET LLEI 1/2017, PEL QUAL ES CREA I REGULA EL REGISTRE DE GRUPS D’INTERÈS DE CATALUNYA

En el DOGC del 16 de febrer de 2017 s’ha publicat el Decret Llei 1/2017(link is external), pel qual es crea i regula el registre de grups d’interès de Catalunya el qual és  organitzat i gestionat per l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  

Trobada comarcal del Bages - Berguedà- Moianès

Els companys de les comarques del Bages - Berguedà- Moianès es reuniran el proper 24 de febrer a Avinyó, terra de vins, el divendres 24 de febrer.

El  programa és el següent:

12.30h- recepció a l’ajuntament per part de l’alcalde i visita a Els Matiners on visitarem el museu.

14.00h- Bodegues Abadal – visita a la bodega, tast de vi i dinar.

Aniria molt bé que en la mesura del possible poguéssiu venir des de les 12.30h a l’ajuntament, ja què l’alcalde ens vol saludar.

2a Jornada d'actualització de l'Administració Local. Èxit d'assistència.

El CSITAL Barcelona organitzà la 2a Jornada d'actualització de l'Administració Local atès l'èxit de la primera convocatòria que va tenir lloc el 2016. Més de 200 assistents van omplir l'auditori del Col·legi d'Agents Comercials. L'acte va ser inaugurat per la vicepresidenta del CSITAL Barcelona, la Sra. Aurora Corral.

RD 55/2017, de 3 de febrer de desenvolupament de la Llei 2/2015 de desindexaxió de l'economia espanyola

Aquest Reial decret té per objecte el desplegament reglamentari de la Llei 2/2015, de 30 de març, pel que fa a les revisions de valors monetaris motivades per variacions de costos, dins de l'habilitació disposada en els articles 4 i 5 de aquesta llei. S'emmarca així mateix en l'habilitació atorgada per l'article 89 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre en la redacció donada per l'apartat tres de la disposició final tercera de la Llei 2/2015, de 30 de març.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau