Integració Grup A)

Fent clic aln el següent enllaç (Admesos_Integració.pdf) podeu descarregar-vos la Resolució del 31 de març de 2006 on es declara la relació d'aspirants que han superat la fase de concurs i estableix la adscripció dels alumnes al curs selectiu, per la integració dels funcionaris pertanyents a la subescala de Secretaria-Intervenció, de la escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Resolució Concurs Unitàri

Us informem que en el BOE número 74 amb data de 28 de març de 2006 s'ha publicat la resolució del 6 de març de 2006, de la Dirección General de Cooperación Local, on es resol el concurs unitari de trasllats de funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Podeu descarregar les pàgines concretes -en format pdf- d'aquest BOE que fan referència a la esmentada resolució fent clic aquí.

Informe aprovat per la FEMP en relació al Projecte de Llei Bàsica del Govern i Administració Local

Per la seva transcedència ens complau adjuntar-vos el text de l'informe aprovat per la Comissió Executiva de la FEDERACIO ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVINCIES (FEMP) en relació amb l'esborrany del PROJECTE DE LLEI BÁSICA DEL GOVERN I L'ADMINISTRACIÓ LOCAL. Podeu descarregar el texte en format pdf aqui.
Algunes de les aportacions d'aquest informe recullen suggeriments de l'informe emès per la nostra organització col·legial. Podeu descarregar aquest informe en format pdf aquí.

Oferta Ocupació Pública 2006

En el BOE de data de 8 de febrer de 2006 número 33, s'ha publicat El Reial Decret 96/2006, de 3 de febrer, pel qual s'aprova la Oferta d'Ocupació Pública per l'any 2006 -podeu descarregar directament aquí les pàgines referents a aquest tema-. Enguany, s'incorpora una dotació de 650 places per a les diferents sotsescales i categories de la nostra escala professional.
Amb aquesta dotació, es totalitzen 1350 places ofertades en el període 2005-2006, la qual cosa posa de relleu la orientació del MAP en relació amb la situació provocada pels interinatges.

Integració grup A)

Fonts procedents del INAP, ens informen que el curs selectiu de formació del Concurs d’Integració en el Grup A), tindrà lloc mitjançant el desenvolupament d’un curs selectiu de formació durant un mes, a raó d’un mòdul setmanal sobre un total de quatre. Aquest curs, es seguirà únicament per mitjans telemàtics.

Admessos i exclossos

El 02 de gener de 2006 es vàren publicar al BOE les resolucions definitives amb lel llistat d'admesos i exclossos, la composició dels tribunals i dates i lloc de realització del primer exercici en els procediments selectius corresponents a la Oferta d'Ocupació Pública de 2005. Les resolucions literals són les següents (fent clic a cadascuna d'elles podreu descarregar el fitxer .pdf amb la informació detallada:

Admesos i Exclosos Integració Grup A

En el BOE del 29 de novembre de 2005, s'ha publicat la resolució de 10 de novembre de 2005 del INAP, on queden establertes la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos i la relació d'aspirants que han quedat exents de la realització de la memòria en el concurs de integració dels Funcionaris que pertanyen a la Sub-escala de Secretaria-Intervenció de l'Escala de Funcionaris d'Adminsitració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional.
Podeu descarregar la llista d'admesos directament aquí i la llista d'exclosos directament d'aquí.
 

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau