Estatut Bàsic de l'Empleat Públic

Us informem que estem treballant per tal de col·laborar amb els diferents grups parlamentaris per tal d'introduir millores en el text de l'actual Disposició Adicional 2ª de l'EBEP (podeu descarregar-les aqui).
Les propostes de millora que hem enviat a tots els grups parlamentaris son les que a continuació us detallem (podeu descarrregar-les aqui).

Jornada de subcontractació i prevenció de riscos laborals

La Diputació de Barcelona, organitza el 9 de març de 2007, una jornada amb el títol "Subcontractació i prevenció de riscos laborals". La temàtica d'aquesta jornada deriven de la Llei 32/2006 de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i està prevista que entri en vigor a partir del 20 d'abril de 2007. Aquesta llei estableix els requeriments que s'apliquen a la subcontractació d'obres per part d'empreses de la construcció. Els objectius de la jornada són:

El futur dels governs locals intermedis

La Diputació de Barcelona, organitza el 8 i 9 de febrer de 2007 amb la col·laboració de la Fundació Democràcia i govern Local i la Federació Espanyola de Municipis i provincies, un seminari amb el títol de El futur dels governs locals intermedis. L'objectiu d'aquest seminari és realitzar una trobada de reflexió sobre el futur dels governs locals intermedis a Espanya.
Podeu descarregar-vos el programa de la jornada aquí, i podeu sol·licitar més informació adreçant-vos al correu electrònic s.governl@diba.cat

Esmenes al Projecte de Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic

El 24 de novembre de 2006, es va publicar al Butlletí Oficial del Congrès, les esmenes definitives al Projecte de Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Podeu descarregar-vos aquesta publicació aquí.

Per a major facilitat enviem la relació d'esmenes relativas a la DA 2ª de l'Estatut que, com sabeu es refereixen al nostre estatut professional .
* Pag. 77 EAJ-PNV Enms. 94 y 95
* Pag. 104 IU Enm. 222
* Pag. 140 ERC Enm. 326
* Pag. 201 PP Enm. 439

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau