Oferta d'Ocupació Pública 2006

En el BOE del 13 de novembre, s'ha publicat la convocatòria d'oferta pública 2006 de càrrecs per l'Administració Pública Local amb habilitació de caràcter nacional. Podeu descarregar-vos directament les tres convocatòries en format pdf:

Secretaría-intervención.
Intervención-Tesorería, categoría de entrada.
Secretaría, categoría de entrada.

Jornades de Formació a Girona

Del 3 al 15 de novembre s'estan realitzant unes jornades de formació organitzades per la Diputació de Girona, la xarxa de Tributs i amb la col·laboració de lla Universitat de Girona i el Consell de Col·legis de Catalunya. Les jornades tenen el títol de "Les funcions de la Intervenció General de les Administracions Locals: La Funció Comptable i la Funció de Control Intern " i podeu descarregar-vos el programa aqui.

Convocatòria de 19 places d'auditor de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

Teniu disponibles (fent clic aquí per descarregar-les) les bases de la convocatòria del Concurs-Oposició per a la provisió de dinou (19) places d'auditor de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Les places d'auditor són del grup A de titulació.
Aquesta convocatòria, va ser aprovada el 24 d'octubre de 2006 i publicada al DOGC número 4.751 del 31 d'octubre de 2006. Al fitxer esmentat, podreu trobar tan la convocatòria com el temari de les proves.

Esborrany de llei de l'accés electrònic a l'Administració Pública

A finals d'octubre, es va presentar al Consell de Ministres un informe sobre la futura Llei per a l'Accès Electrònic dels ciutadans a les Administracions Públiques així com una radiografia sobre l'ús d'aquests serveis a les nostres Administracions.
La llei, tindrà per objectiu garantir el dret dels ciutadans a poder establir les comunicacions amb les Administracions Públiques telemàticament, i definir les obligacions que tindrà que assolir el sector públic per poder garantir els nous drets electrònics.

Jornada sobre la Nova Llei de Contractes en el Sector Públic

La Secretaria Facultat de Dret d'ESADE prepara unes jornades per al 16 de novembre sota el títol de La Nueva Ley de Contratos del Sector Público. La jornada es realitzarà de 9.00h a 17.45 a l'auditori ESADE a Barcelona.
Podeu descarregar-vos el programa de la jornada aquí i formalitzar la inscripció a la mateixa aquí

Propostes d'esmena del FEMP al Projecte de Llei de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic

A principis del mes d'octubre, la la FEMP ha redactat una proposta d'esmenes en relació a la Disposició Adicional 1a del Projecte de Llei de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic que en aquests moments es tramita al Congrès dels Diputats. Podeu descarregar-la en format pdf aquí.

Congrès de Malta 2006

Del 21 al 23 de setembre de 2006, va tenir lloc a Malta, el 8è Congrés de la UDITE (www.udite.eu), amb el lema EFFICIENCY IN LOCAL GOVERNMENT. Per l'organització del congrés es va crear la pàgina web: www.uditemalta2006.com amb informació sobre el programa, activitats, l'entorn on es va realitzar...
A més, podeu visualitzar els vídeos dels actes més rellevants a la següent pàgina web: http://www.udite.public-i.tv/site/index.php

Estatut de Funció Pública

El propassat divendres 7 de juliol de 2007, el Consell de Ministres ha aprovat el projecte d'Estatut básic de l'empleat públic desprès d'uns mesos intensos de negociacions amb els sindicats, partits polítics i la representació asociativa dels municipis (podeu veure la referència aquí i el document aquí).

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau