Fondo Estatal de Inversión Local

S'ha publicat al BOE del 2 de desembre el Reial Decret-Llei 9/2008, de 28 de novembre, per el qual es crea un "Fondo Estatal de Inversión Local" y un "Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo" on s'aproven crèdits extraordinaris per atendre a la seva financiació. S'ha dotat al fons de 8 milions d'euros per ajuts als municipis en les accions següents:

La Successió dels Catalans

Els propers dies 15, 16 i 17 de desembre tindran lloc un seminari organitzat pel Deganat de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns de Mobles de Catalunya amb el títol: "Seminari sobre el llibre IV del Codi Civil de Catalunya: LA SUCCESSIÓ DELS CATALANS".

Aprovats els temaris per a Funcionaris d'Habilitació Nacional

En el DOGC número 5.263  s'ha publicat la resolució GAP/3446/2008 de 12 de novembre de 2008 per la qual s'aprova i es fa públic el temari per a les proves selectives que es realitzin a Catalunya per a l'accés a les subescales de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal.
Podeu descarregar-vos la resolució directament fent clic aquí.

Concurs Unitari

Us informem que en el BOE número 280 s'ha publicat la resolució de 29 d'octubre de 2008 de la Direcció General de Cooperació Local, amb la que es conva el concurs unitari de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal. Podeu descarregar-la aquí.

Assemblea 2008: Més professionalitat, més confiança

En execució dels acords dels òrgans de govern del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Barcelona es convoca Assemblea general ordinària pel proper dia 11 de desembre de 2008, a les 17 hores i 30 minuts en primera convocatòria, i a les 18 hores, en segona, al Palau del Lloctinent de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, carrer dels Comtes, 2 de Barcelona, amb el següent ordre del dia:
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea general de 2007
2.- Memòria de gestió
3.- Memòria econòmico-financera
4.- Pla de pensions.

Jornades d'Estudi

Els propers dies 24 i 25 de novembre tindran lloc al Palau del Parlament (Barcelona), unes Jornades d'Estudi L'Estatut i els Governs Locals en el Model Territorial de Catalunya. Aquestes jornades estan organitzades pel Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.
En les diferents conferències i taules rodones es parlarà sobre els governs locals a l'Estat espanyol, el nivell d'administració supralocal a Catalunya i sobre els diferents models de govern local a Europa entre d'altres temes.

Concurs Ordinari

S'ha publicat al DOGC número 5.249 la resolució de 13 d'octubre per la qual es dóna publicitat a les convocatòries de concurs ordinari de Catalunya de trasllats per a la provisió de llocs de treball reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal vacants a les entitats locals.
Podeu descarregar-vos la resolució a: https://www.gencat.net/eadop/imatges/5249/08298083.pdf

Jornades de signatura electrònica

Els propers 18 i 19 de novembre de 2008 tindran lloc les Jornades de Signatura Electrònica que organitza l'Agència Catalana de Certificació. Es realitzaran al Palau de congressos de Fira de Barcelona. Aquestes jornades són el punt de trobada dels responsables de l'àmbit públic i privat en referència a signatura electrònica.

Regulació del Règim Jurídic del personal FHE

Publicat al DOG el Decret 195/2008, de 7 d'octubre pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal FHE de les entitats locals de Catalunya.
El Diari Oficial de la Generalitat publica avui el Decret 195/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal FHE de les entitats locals de Catalunya. Podeu descarregar-lo des d'aquí.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau