Publicat el Concurs Ordinari

Al BOE 127 de 28 de maig de 2007, s'ha publicat la resolución de 30 de abril de 2007, de la Dirección General de Cooperació Local, on es publiquen les bases del concurs ordinari i convocatòries específiques per la provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. Podeu descarregar-vos directament en format pdf aquí.

Nova Junta de Govern CSITAL Girona

El passat 27 d'abril de 2007 es va constituir la nova Junta de Govern del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Girona. Marta Felip Torres, secretària de l'Ajuntament d'Olot, va ser elegida presidenta per unanimitat. La composició de la nova Junta és la següent:
Presidenta: Marta Felip Torres (secretària de l'Ajuntament d'Olot)
Vicepresident: David Cabezuelo Valencia (secretari interventor de l'Ajuntament de Mont-ras)
Secretària: Anna Costejà Cros (secretària interventora de l'Ajuntament de Portbou)

Regulació per a l'impuls de l'administració electrònica

El proper dia 24 d’abril de 2007 tindrà lloc la Jornada "Regulació per a l’impuls de l’administració electrònica. Drets dels ciutadans. Obligacions per a les administracions", organitzada per l'Ajuntament de Castelldefels i el Consorci Localret.
El programa de la Jornada el podeu descarregar directament fent clic aquí.
Podeu realitzar la vostra inscripció mitjançant el telèfon 93 486 14 30 o a l’adreça següent consorci@localret.cat , indicant el vostre nom i cognoms, càrrec, institució a la que treballeu i telèfon de contacte.

Jornades COSITAL sobre l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic

Per les properes setmanes s'han organitzat dos seminaris per tal d'estudiar i analitzar el recent aprovat Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Els seminaris esmentats estan destinats a alcaldes, regidors, directius locals, habilitats nacionals i a funcionaris interessats en la matèria.
El primer d'ells es realitzarà a Valladolid els dies 26 i 27 d'abril i el coordina el Col·legi de Valladolid. Podeu descarregar-vos el programa detallat del seminari en format pdf fent clic aquí.

Informe del Tribunal de Comptes

Al BOE del 5 d'abril de 2007 s'ha publicat un Informe del Tribunal de Comptes relatiu a la moció sobre el control intern, contabilitat, gestió de personal i contractació de les entitats locals.
Podeu descarregar l'informe publicat aquí, i amb el text destacant els aspectes més interesants aquí.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau