6a  JORNADA D’ACTUALITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

El CSITAL de Barcelona organitza el proper dia 5 de febrer de 2021 una nova edició de la Jornada d'Actualització de l'Administració Local, donat l'èxit de les quatre edicions anteriors.

 La jornada té com a objectiu facilitar als assistents un resum clar i justificatiu de les principals novetats de l'any 2021 que afecten als diferents àmbits del dret local, tant des d’un punt de vista legislatiu, jurisprudencial i doctrinal  abastant les matèries següents:

  • Règim econòmic comptable i de control.
  • Contractació.
  • Règim Local general.
  • Urbanisme.
  • Recursos Humans

Destinataris: Secretaris, interventors i tresorers d'administració local.

Personal dels ens locals, membres electes, advocats i professionals del dret.

Documentació : Es facilitaran les ponències, que contemplaran també els enllaços amb les principals referències normatives, legislatives, jurisprudencials i doctrinals de cada matèria.

LlocPlataforma Zoom pel seguiment de la jornada online.

 

Inscripció: 

Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu AQUÍ.

Quota inscripció: 120 euros col·legiats i col·legiades, 160 no col·legiats i no col·legiades.

PagamentMitjançant transferència al compte:

ES28 0182 4609 9502 0119 4677 (abans de la data de tancament de la jornada)

(ref. ingrés Jornada JAL  i nom i cognom de la persona assistent)

 

Tancament d'inscripcions: Dimarts 02 de febrer de 2021

 

PROGRAMA :

9:00 – 9:10 Inauguració de la jornada

9:10 – 10:00 NOVETATS SOBRE EL RÈGIM LOCAL GENERAL

Ponent: Sr. Joan Antón Font Monclús. Secretari General de l’Ajuntament de Tarragona

10:00 – 10:45 NOVETATS EN CONTRACTACIÓ

Ponent: Sr. Jofre Clofent Casalpeu. Cap de Servei de contractació de l’Ajuntament de Badalona

10:45 – 11:15 Pausa

11:15 – 12:00 NOVETATS SOBRE URBANISME

Ponent: Sr. Héctor García Morago. Magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

12:00 – 12:45 NOVETATS SOBRE RECURSOS HUMANS

Ponent: Sr. Ignasi Beltrán de Heredia Ruiz. Professor agregat (AQU) i Titular de la Universitat Acreditat (ANECA) de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

12:45 – 13’30 NOVETATS SOBRE EL RÈGIM FINANCER COMPTABLEI DE CONTROL INTERN

PONENT: Sra. Carmen Torres Morales. Interventora delegada de l’Ajuntament de Barcelona

13’30 Cloenda

 

Organitza:        

 

 

 

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació