Curs recaptacio 2018

El Col·legi preveu organitzar un curs sobre GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ D'INGRESSOS LOCALS els dies 1,2,3 d'octubre l'Auditori del Col·legi d'Agents comercials, desenvolupant les matèries següents.
 
Avanç del programa. Podria haver algun canvi en els ponents, que, si escau, es reflectirà en el programa imprès i en aquesta mateixa web.
 
Avance del programa. Podría haber algún cambio en los ponentes, que , en su caso, se reflejará en el programa impreso y en esta misma web.
 
 
 
 

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau