Jornada de proteccio de dades

El CSITAL de Barcelona, amb la col·laboració  de l'FMC,  organitza el proper 13 de març  una Jornada d' estudi i debat sobre dos matèries diferents,   que, per la seva urgència i  transcendència  cal conèixer.

L'objectiu essencial de la Jornada és l'anàlisi de les principals novetats del REGLAMENT  EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (UE) 2016/679, que entrarà en vigor el 25 de maig de 2018.  Conjuntament, es comentarà el Projecte de  Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, que derogarà la vigent Llei Orgànica 15/1999. Aquesta matèria, de gran complexitat i importància es desenvoluparà al llarg de tot el matí de la Jornada.

En la sessió de tarda, s'analitzarà l'estat actual de la problemàtica de liquidar l'IMPOST SOBRE INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

PROGRAMA DE LA JORNADA DEL DIA  13 DE MARÇ DE 2018. Programa en pdf.

Inscripcions ( 130 no col·legiats/ 100 col·legiats)  Documentació (NOTA INFORMATIVA)

9 h Inscripció i recollida de la documentació

9,15 h Inauguració de la Jornada a càrrec del Secretari General de l'FMC, Sr. Juan Ignacio Soto Valle i la presidenta del CSITAL Barcelona, Sra. Maria Petra Sáiz Anton.

L’ADAPTACIÓ DELS ENS LOCALS AL NOU REGLAMENT DE PROTECCIÓ DE DADES.

9,30 Aspectes més rellevants de l'RGPD en l'àmbit dels Ens Locals. 

       Sra. M. ÀNGELS BARBARÀ. Directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

10,15 Principis i Bases Jurídiques de l'RGPD.

           Sr. SANTIAGO FARRÉ. Cap de l’Assessoria Jurídica de l’APDCAT.

11,00 Pausa.

11,30  EL DPD, una figura clau.

           Sra. JOANA MARÍ. Delegada de protecció de dades de l’APDCAT.

12,15 Enfocament al risc a l'RGPD.
          Sr. RAMON MIRALLES. Coordinador d’Auditoria i Seguretat de la Informació de l’APDCAT.

13,00 Reclamacions de tutela i Règim Sancionador.

          Sr. CARLES SAN JOSÉ.  Cap de l’Àrea d’Inspecció de l’APDCAT

De 16 h a 18 h - ESTAT ACTUAL DE LA GESTIÓ DE L' IMPOST SOBRE INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

Es comentaran els criteris que es consideren correctes  per practicar liquidacions de l' impost, després de la sentència del Tribunal Constitucional 59/2017 i abans que s' aprovi la imprescindible  modificació de  la Llei d' Hisendes Locals.
Molta atenció es posarà en la resolució de les peticions  de devolució d' ingressos,  considerats indeguts, diferenciant el règim de liquidació del d' autoliquidació.

Il.lm Sra. MARIA ABELLEIRA RODRIGUEZ, Presidenta de la Secció 1a de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ de Catalunya.

Sr. RAFAEL OLAÑETA FERNÁNDEZ-GRANDE, Director de Relacions amb el contribuent de l’Institut Municipal d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona.

 

ALTRES DADES:

Destinataris:  Secretaris, interventors  i tresorers d' Administració Local. Personal dels Ens Locals, membres electes, advocats i professionals del Dret.

Documentació:Es lliurarà documentació de seguiment de les ponències,  que resultarà força útil per a la consulta posterior.

Lloc: Auditori del  Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona. (carrer Casp 130 edifici COACB)

Inscripció: Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu aquí o  mitjançant correu electrònic: informacio@proxymatest.es/csital o al telèfon 93 265 51 61 / 93 265 23 97.

Quota inscripció: 100,00€ per a col·legiats i 130,00€ per a no col·legiats.

Pagament: Mitjançant transferència al compte: ES2801824609950201194677, o amb taló nominatiu a favor del Col.legi de Secretaris de Barcelona.(ref. ingrés JP28 i nom de l'assistent)

Coordinadora del curs: ÀNGELA ACÍN FERRER, Interventora de Categoria Superior, Vocal del Consell Assessor de l' Autoritat Catalana de  Protecció de Dades

 

 

Organitza:                                              

logo csital catalunya

Col·labora:

 

fmcapdcatcoac

 

Arxius adjunts

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació