proves selectives FHN

En el BOE de 19 de febrer de 2018 s'ha publicat l'Ordre HFP / 133/2018, de 13 de febrer, per la qual es convoquen proves selectives per a l'accés lliure a la Subescala de Secretaria-Intervenció de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional. La sol·licitud haurà de ser presentada en el termini de vint dies hàbils comptats a partir del dia següent d'aquesta publicació.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau