Inauguració de la sessió especia

El CSITAL Catalunya ha participat en la inauguració de la sessió especial del Seminari de Dret Local de l'FMC: La nova Llei de contractes del sector públic amb el seu president Xavier Amor i el secretari general Juan Ignacio Soto.

Dins del programa de la sessió, M. Petra Sáiz Antón, interventora de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i presidenta del CSITAL de Catalunya. ha desenvolupat la ponència "El nou règim de fiscalització i control financer de la contractació pública."

Seguidament, Josep Mir, director del Seminari de Dret Local, ha presentat dues ponències. La primera, sobre els eixos i la reforma i nova sistemàtica de la Llei de contractes del sector públic, a càrrec de Silvia Díez Sastre, professora titular de Dret Administratiu i directora del Màster de Contractació Pública de la Universitat Autònoma de Madrid; i la segona sobre el nou règim de fiscalització i control financer de la contractació pública, a càrrec de M. Petra Sáiz Antón, interventora de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i presidenta del CSITAL de Catalunya.

A continuació, per parlar del control de la contractació pública pels tribunals administratius de contractes, hem comptat amb Neus Colet Arean, presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCCSP); presentada per Albert Solé, director de Serveis Jurídics de l'Ajuntament de Barcelona; i finalment, per analitzar l'encaix de l'administració local en la LCSP, hem comptat amb Jesús Colás Tenas, secretari general de la Diputació Provincial de Saragossa, presentat per Juan Ignacio Soto Valle, secretari general de l'FMC.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau